Sözleşme Nedir? Neden Sözleşme İmzalanır?Size özel sözleşme hazırlama ve danışmanlık hizmetlerimiz için iletişime geçin.

İki veya daha çok kişinin bir iş ile ilgili irade uyuşmasına sözleşme denmektedir. Dolayısıyla bir ilişkinin sözleşme olarak kabul edilebilmesi için birden fazla kişiye ve bu kişilerin birbirileriyle iradelerinin uyuşmasına ihtiyaç vardır.

Sözleşmeler Yazılı Olmak Zorunda Mıdır?

Kanunda yazılı bazı sözleşme tipleri hariç olmak üzere sözleşmelerin yazılı olması gerekmez. Sanılanın aksine yazılılık bir sözleşmenin asli unsuru değildir. Fakat, atalarımızın bize tavsiyesi olan “söz uçar yazı kalır” tavsiyesi uyarınca bir sözleşmenin yazılı olması tavsiye edilir.

Sözleşmenin Noterden Onaylı Olması Zorunlu Mudur?

Yukarıda da belirtildiği gibi sözleşmelerin yazılı olması dahi gerekli değildir. Fakat bir sözleşmenin yazılı olması ispat kolaylığını arttırır. Aynı şekilde yazılı olan bir sözleşmenin noter tarafından onaylanmış olması daha da kuvvetli bir ispat aracıdır.Ayrıca,  bazı sözleşmelerin ör: gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerli olabilmesi için noter onaylı olması gerekir.

Her Konuda Sözleşme İmzalanabilir mi?

Kanunda yasaklanmamış alanlarda taraflar istediği konuda sözleşme düzenleyebilirler.

Neden Sözleşme İmzalanır ?

Kişiler başka kişi ve kişilerle bir ilişki kurmak istediklerinde bu ilişkinin neticeleri ile ilgili olarak kendilerini güvence altında hissetmek ister. Örnek vermek gerekirse bir ev sahibi kiracısının parasını zamanında ödemesini, kiracı da evi anlaştıkları şekilde bulmayı ister. Bu şüpheleri gidermek ve tarafların kendilerini güvence altına almasını sağlamak için sözleşme ilişkisi kurmaları tavsiye edilir. Söz uçar, yazı kalır prensibi gereği anlaşılan hususlarda tarafların karşılıklı imzası suretiyle bu durumu kayda geçirmeleri tavsiye edilir.

Sözleşme’nin Diğer İsimleri Nelerdir ? 

Sözleşme, protokol, kontrat, akit günlük dilimizde sözleşme yerine kullanılan terimlerdir.


Size özel sözleşme hazırlama ve danışmanlık hizmetlerimiz için iletişime geçin.